Informácie o ochrane osobných údajov - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Informácie o ochrane osobných údajov

Naša spoločnosť považuje vaše osobné údaje a ochranu vášho súkromia za dôležitú a preto plníme náš program v rámci ochrany súkromia s cieľom zabezpečiť právo na súkromie. Ochranu vášho súkromia spoločnosť zabezpečuje v rámci svojich bezpečnostných opatrení. Osobné údaje sú spracúvané iba v súlade so zákonom a zásadami o ochrane osobných údajov. Aké osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame a aké opatrenia využívame, aby zostali pod našou ochranou v bezpečí, nájdete v priloženom dokumente.

Ochrana osobných údajov