Kariéra - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Kariéra

PSJ Hydrotranzit je spoločnosť založená na ľuďoch a ich schopnostiach. Každý zamestnanec sa podieľa na jej úspechu. Motiváciu zamestnancov tvorí vyvážená kombinácia profesionálneho pracovného prostredia, odborného rozvoja, kariérneho rastu, adekvátna miera zodpovednosti a uspokojujúce individuálne ohodnotenie.

Zamestnanci spoločnosti majú možnosť pracovať na technologicky zaujímavých projektoch doma aj v zahraničí. Ponúkame náročnú a zaujímavú prácu, v ktorej môžete naplno využiť svoje schopnosti, talent a budovať svoju kariéru v priateľskej pracovnej atmosfére.
Hľadáme ľudí zodpovedných, pracovitých, s otvoreným prístupom k práci, tímových hráčov s ochotou cestovať za prácou a rešpektovať pravidlá a hodnoty spoločnosti. Staňte sa súčasťou kolektívu, kde necháme vyniknúť Vašu osobnosť a zručnosti, ktoré budete môcť aktívne a efektívne využiť v prospech celej spoločnosti.

Informácie pre uchádzačov

 

Výberový proces

Výberový proces môže pozostávať z viacerých kôl. Kandidáti sa postupne zúčastňujú osobných pohovorov, na ktorých prebieha predstavenie spoločnosti, popis pracovnej pozície, predstavenie kandidáta jeho profesionálnej praxe a vzdelania.

V ďalšom kole sa preverujú jeho vedomosti a zručnosti z príslušnej odbornej oblasti špecialistom spoločnosti. Súčasťou pohovoru sú taktiež jazykové testy, najmä z anglického jazyka. V prípade manažérskych pozícií alebo špecialistov môže výberové konanie prebiehať formou osobnostných testov, prípadne assessment centra. Po ukončení výberového procesu sú všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili pracovných pohovorov informovaní v čo najkratšom čase o jeho výsledku

Voľné pozície (0)

Ak máte záujem pracovať v našej spoločnosti, uveďte o akú prácu sa v našej spoločnosti zaujímate prostredníctvom online formulára.

Absolventi / študenti

Ste absolvent, alebo študent a máte záujem pracovať v oblasti stavebníctva a strojárstva? Máte záujem získať pracovné skúsenosti v spoločnosti so širokou škálou stavebných projektov? Ak áno, vyplňte on-line formulár a zaraďte sa do databázy uchádzačov o zamestnanie.

Benefity

Zamestnanecké benefity sú výrazným motivačným prvkom našej spoločnosti. V súčasnosti poskytujeme rôznorodú škálu benefitov, ktoré sú využívané v závislosti od možností spoločnosti ako aj pozície, ktorú zamestnanec v spoločnosti zastáva:

Motivujúce platové ohodnotenie, trinásty plat, možnosť služobného ubytovania vo firemných ubytovacích priestoroch, mobilný telefón, firemný automobil, občerstvenie na pracovisku, príspevky na kultúrne podujatia, príspevky na športové aktivity. Najväčším benefitom je možnosť kariérneho a odborného rastu, zvyšovanie si kvalifikácie prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre každého zamestnanca.