Organizačná štruktúra - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Organizačná štruktúra

Dozorná rada
Predstavenstvo
Generálny riaditeľ
Úsek generálneho riaditeľa
Ekonomický úsek
Divízia realizácie projektov
Personálny úsek
Obchodný úsek
Úsek IMMO

Predstavenstvo

 • Ing. Juraj Kotúč
  predseda
 • Mikuláš Čurik
  člen
 • Jaroslav Jirkovský
  člen

Dozorná rada

 • Ing. František Vaculík
  predseda
 • JUDr. Jiří Skuhra
  člen
 • Mgr. Ladislav Demeter
  člen

Vedenie

 • Ing. Juraj Kotúč
  generálny riaditeľ
 • Mikuláš Čurik
  obchodný riaditeľ
 • Ing. Zdenko Kuna
  riaditeľ divízie realizácie projektov
 • Mgr. Ladislav Demeter
  ekonomický riaditeľ
 • Mgr. Martina Adamkovičová
  personálna riaditeľka