PSJ Hydrotranzit - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

PSJ Hydrotranzit, a.s., je stavebná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na realizáciu technologických, energetických, pozemných a inžinierskych projektov a stavieb.

Od svojho vzniku v roku 2002 realizovala desiatky významných stavebných projektov v oblasti distribúcie a skladovania ropných produktov a zemného plynu na Slovensku, v Česku, Poľsku a v ďalších krajinách.

Bohaté skúsenosti a vysoká profesionalita pracovníkov PSJ Hydrotranzit, a. s., umožnili rozšíriť technologické zameranie spoločnosti aj na inžinierske a pozemné stavby, ktorých úspešné realizácie potvrdzujú všestrannosť spoločnosti.

PSJ Hydrotranzit, a.s., je súčasťou stavebnej skupiny PSJ Holding B.V., ktorá  patrí k najvýznamnejším stavebným spoločnostiam pôsobiacim v stredoeurópskom regióne a opakovane svoju pozíciu posilňuje úspešnou realizáciou projektov v krajinách Európy, Ázie, Afriky i Ameriky, medzi ktoré patria Slovensko, Česko, Poľsko, Nemecko, Rusko, Bielorusko, USA, Tunisko a ďalších viac ako 20 krajín.

Schopnosť zvládnuť náročné projekty pre náročných klientov potvrdzuje PSJ Hydrotranzit, a.s., neustále aj formou zrealizovaných a prebiehajúcich EPC projektov, pri ktorých vykonáva inžinierske, projektové aj stavebné činnosti, a celé projekty odovzdáva investorom s komplexným servisom.

Certifikáty

PSJ Hydrotranzit, a. s., pracuje v integrovanom manažérskom systéme riadenia podľa medzinárodných noriem vydaných spoločnosťou SGS:

  • systém manažérstva kvality ISO 9001
  • systém environmentálneho manažérstva ISO 14001
  • systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001
  • Po splnení prísnych kritérií vydal výskumný ústav zváračský – priemyselný inštitút SR spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s., certifikát CertiWeld – systém manažérstva kvality v zváraní podľa ISO 3834-2
  • Firma disponuje certifikátom zhody systému riadenia výroby pre výrobu konštrukčných dielcov pre oceľové konštrukcie EN 1090-1

Prehľad hospodárskych výsledkov

Získané ocenenia

Stavba roka 2014

Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev KS 03 vo Veľkých Zlievcoch
Odborná porota udelila v 20. ročníku celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2014 Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky stavebnému dielu ITT na kompresorovej stanici KS 03 vo Veľkých Zlievcoch.

Stavba roka 2009

Hotel Yasmin v Košiaciach
Odborná porota udelila v 15. ročníku celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2009 Cenu technického a skúšobného ústavu stavebného, za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe.

Podporujeme

Detský fond Slovenskej republiky

Občianske združenie Detský fond Slovenskej republiky je mimovládna organizácia pôsobiaca v oblastiach ochrany práv detí a pomoci pri vytváraní ideových, koncepčných a materiálnych podmienok zdravotnej, sociálnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti o deti a mládež na Slovensku. DF SR realizuje verejne prospešné projekty a pôsobí všade tam, kde štát z najrôznejších dôvodov pôsobiť nemôže.

Sme členom

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska reprezentant slovenského stavebného priemyslu

Slovenský plynárenský a naftový zväz nezávislé združenie firiem a odborníkov pôsobiacich v plynárenstve a súvisiacich odboroch registrované v Civilno - správnom úseku Ministerstva vnútra SR

Český plynárenský svaz nezávislé združenie firiem a odborníkov pôsobiacich v plynárenstve a súvisiacich odboroch, registrované v Civilno správneho úseku Ministerstva vnútra