Automatizácia plavebných komôr - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončenie: 2015

Automatizácia plavebných komôr

Detail referencie
  •  
  •  

Automatizácia plavebných komôr

Dokončenie: 2015

Vodné dielo Gabčíkovo predstavuje unikátny príklad skĺbenia ekologických potrieb a ľudských záujmov. Začiatok jeho výstavby sa datuje do roka 1977 a v plnej prevádzke je roku 1992. Znalosti, technológie aj metódy riadenia procesov za viac ako 20 rokov zaznamenali rapídny kvalitatívny rast a umožnili tak niektoré manuálne procesy na vodnom diele automatizovať.

Cieľom automatizácie provizórnych hradení regulačných uzáverov je nahradiť súčasnú manipuláciu s hradidlami vtokových objektov, ktorá sa vykonáva pomocou autožeriavu za nevyhnutnej asistencie potápačov, ktorí sa ponárajú v koši až do miesta uloženia hradidla. Provizórne hradenia regulačných uzáverov sa používajú v prípadoch, keď je potrebné urobiť údržbu, opravu prípadne výmenu regulačného uzáveru. Kanál sa prehradí dvoma 4x4m stavidlami provizórneho hradenia, čím sa priestor sprístupní. PSJ Hydrotranzit v tomto projekte okrem výroby nových regulačných uzáverov a provizórnych hradení poskytuje odberateľovi aj komplexný projektový a inžiniersky servis.

Detail

  • Druh stavby: Technologické projekty, Inžinierske projekty
  • Miesto: Gabčíkovo, SK
  • Investor: Vodohospodárska výstavba š.p.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia