Esox - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2009

Esox

Detail referencie
  •  
  •  
  •  
  •  

Esox

Dokončené: 2009

Objekt Esox slúži ako predajňa, servis a veľkosklad rybárskych potrieb s príslušným skladovým, technickým, administratívnym a hygienickým zázemím.

Objekt ma pôdorysnú plochu tvaru L. Zvislé nosné konštrukcie sú riešené ako súčasť oceľového montovaného skeletu s nenosnými predsadenými obvodovými stenami z nehorľavých oceľových, resp. hliníkových profilov.

Murované steny sú riešené s povrchovou úpravou tenkovrstvými omietkami. Vodorovná nosná konštrukcia stropu je monolitická železobetónová doska, nesená oceľovými prievlakmi. Nosná konštrukcia strechy je riešená ako súčasť oceľového skeletu z oceľových profilov.

Detail

  • Druh stavby: Pozemné projekty
  • Miesto: Bratislava, SK
  • Investor: ESOX fishing tech s.r.o
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia