Kolektor Panorama City - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2008

Kolektor Panorama City

Detail referencie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kolektor Panorama City

Dokončené: 2008

Pred výstavbou komplexu Panorama City bolo potrebné združiť a obnoviť trasy podzemných vedení v dotknutom území. Vybudovaním moderného kolektora sa vyriešili priestorové problémy na území, umožnili sa prekládky sietí v reálnom čase a investor sa zbavil rizika budúcich rozkopávok.

Trasa kolektora je v celom úseku rekonštruovanej cesty Čulenova až po križovatku Landererova a od Landererovej ulice po Pribinovu ulicu s prípojkami na jednotlivé odbočujúce cesty. Trasa bola vedená pod cestou s nárokmi na minimálne prekládky pri výstavbe. Celý kolektor vrátane všetkých šachiet a lomov je vybudovaný z monolitického vodostavebného železobetónu.

Detail

  • Druh stavby: Inžinierske projekty
  • Miesto: Bratislava, SK
  • Investor: Pribinova 25, s.r.o.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia