Kompletná rekonštrukcia čerpacej stanice - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončenie: 2015 Dokončené: 2016

Kompletná rekonštrukcia čerpacej stanice

Detail referencie
  •  
  •  
  •  

Kompletná rekonštrukcia čerpacej stanice

Dokončenie: 2015 Dokončené: 2016

10Čerpacia stanica slúži na prečerpávanie priesakových a povrchových vôd z priľahlého územia do Dunaja. Situovaná je približne 40 m od osi hrádze a z priľahlého okolia do nej ústi prívodný kanál. Pomocou piatich čerpadiel s nominálnym prietokom jedného čerpadla na úrovni 1 200 l/s sú priesakové vody prečerpávané podzemným potrubím do Dunaja. Maximálny prietok čerpacej stanice je 6 000 l/s. Čerpacia stanica prechádza kompletnou rekonštrukciou technologickej, elektrickej a stavebnej časti.

Detail

  • Druh stavby: Technologické projekty
  • Miesto: Obid
  • Investor: Vodohospodárska výstavba, š.p.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia