LIDL Galvaniho - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2007

LIDL Galvaniho

Detail referencie
  •  
  •  

LIDL Galvaniho

Dokončené: 2007

Jednoduché hmotové riešenie objektu s charakteristickou farebnosťou a použitými materiálmi reprezentuje firemný dizajn spoločnosti LIDL nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy. Prízemná stavba v tvare obdĺžnika a hmota sedlovej strechy s betónovou krytinou podčiarkujú jednoduchosť riešenia objektu. Hlavné priečelie tvorí západná strana objektu s prístreškom pre nákupné vozíky a so vstupnou časťou do predajne.

Na prístrešok nadväzuje dispozičný dvojtrakt, ktorý tvorí predajňa a manipulačný priestor pre predajňu, kotolňa, zázemie pre zamestnancov a technická miestnosť. Na manipulačný priestor naväzuje prístavba k južnému priečeliu. Súčasťou výstavby boli aj komunikácie a spevnené plochy, kanalizácia, vodovodné prípojky, elektro prípojky sadové úpravy a oplotenie. V rámci areálu bola vybudovaná aj plocha športových ihrísk priľahlého SOU Stavebného.

Detail

  • Druh stavby: Pozemné projekty
  • Miesto: Bratislava, SK
  • Investor: Lidl Slovenská rep. v.o.s.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia