LIDL Karlova Ves - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2008

LIDL Karlova Ves

Detail referencie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LIDL Karlova Ves

Dokončené: 2008

Jednoduché hmotové riešenie objektu – pozdĺžne orientovaná hmota zodpovedá súčasným požiadavkam koncipovania mestských obchodných zariadení. Hmota predajne je vnútorne členená na časť odbytu (predajňa) a zázemie (manipulačné priestory, kancelária, hygienické a technické vybavenie).

Strecha je pultová. Použité materiály a farebné riešenie zodpovedajú štandardom podobných zariadení v celej Európe. Súčasťou výstavby boli aj komunikácie a spevnené plochy, kanalizácie, vodovodné prípojky, elektro prípojky, sadové úpravy a oplotenie.

Detail

  • Druh stavby: Pozemné projekty
  • Miesto: Bratislava, SK
  • Investor: Lidl Slovenská rep. v.o.s.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia