LIDL Ružinovská - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2011

LIDL Ružinovská

Detail referencie
  •  
  •  
  •  

LIDL Ružinovská

Dokončené: 2011

Základná koncepcia objektu – jednoduchá pozdĺžna hmota prestrešená pultovou strechou s plytkým spádom, vykonzolovanou strešnou rovinou s charakteristickou farebnosťou a použitými materiálmi reprezentuje firemný dizajn. Objekt predajne tvorí prízemná stavba zastrešená pultovou strechou s atypickým sklonom, ktorý vychádza z podmienky umiestnenia predajne v danej lokalite.

Priečelie západnej strany tvorí prístrešok so stanoviskom pre nákupné vozíky. Jednotlivé stĺpy v obvodovej konštrukcii objektu sú priznané na fasádach formou lizén vytvorených obkladom stĺpov tepelnou izoláciou. Viditeľné betónové prvky fasády tvorí pohľadový betón. Súčasťou výstavby boli aj komunikácie a spevnené plochy, kanalizácia, vodovodné prípojky, elektro prípojky, sadové úpravy a oplotenie.

Detail

  • Druh stavby: Pozemné projekty
  • Miesto: Bratislava, SK
  • Investor: Lidl Slovenská rep. v.o.s.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia