LIDL Veľký Meder - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2008

LIDL Veľký Meder

Detail referencie
  •  
  •  
  •  

LIDL Veľký Meder

Dokončené: 2008

Jednoduché objemové riešenie objektu zodpovedá súčasným požiadavkám koncipovania obchodných zariadení. Hmota predajne je vnútorne členená na odbytový priestor (predajňa) a priestory zázemia (sklady, kancelária, hygienické zariadenia a technické vybavenie). Hlavným objektom stavby je jednopodlažná predajňa potravín s jednoduchou dispozíciou, zastrešená sedlovou strechou. Budova predajne je pravouhlá a podlahou osadená na jednej výškovej úrovni.

Architektúra objektu vychádza z opakovaného typového projektu predajní LIDL. Vstup do objektu je zvýraznený typickým zastrešením a typické je aj riešenie fasád. Tehlovo červená strecha, členenie fasády šedými lizénami, biela omietka a modré výplne otvorov. Súčasťou výstavby boli aj komunikácie a spevnené plochy, kanalizácia, vodovodné prípojky, elektro prípojky sadové úpravy a oplotenie.

Detail

  • Druh stavby: Pozemné projekty
  • Miesto: Veľký Meder, SK
  • Investor: Lidl Slovenská rep. v.o.s.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia