Malá vodná elektráreň - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2011

Malá vodná elektráreň

Detail referencie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Malá vodná elektráreň

Dokončené: 2011

Malá vodná elektráreň Strážske bola vybudovaná na ľavom brehu rieky Laborec, v profile existujúcej pohyblivej hate Strážske v km 58,100. Hlavnými objektmi tejto vodnej stavby sú prívodný kanál, priepust pod cestou, malá vodná elektráreň a odpadový kanál.

Prevádzku zabezpečujú dve turbíny s celkovým inštalovaným výkonom 682 kW a priemernou ročnou výrobou elektrickej energie 2.194 MWh. Malá vodná elektráreň rešpektuje platný manipulačný poriadok VD Strážske a nezasahuje do tvaru koryta nad a pod stupňom. Vybudovaním MVE v ľavostrannej inundácii toku sa nezhoršili odtokové pomery toku ani prechod povodňových prietokov.

Detail

  • Druh stavby: Energetické projekty, Inžinierske projekty
  • Miesto: Strážske, SK
  • Investor: BA+KA, spol. s r.o.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia