Meracia stanica ropy v PS1 Budkovce - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2015

Meracia stanica ropy v PS1 Budkovce

Detail referencie
  •  
  •  
  •  
  •  

Meracia stanica ropy v PS1 Budkovce

Dokončené: 2015

Meracia stanica ropy zabezpečuje automatické meranie množstva a fyzikálno-chemických ukazovateľov kvality ropy pri vykonávaní evidencie a vzájomného zúčtovania medzi odovzdávajúcimi stranami, ktorými sú Diaľkový ropovod DRUŽBA, a.s., TRANSNEFŤ, a.s., a UKRTRANSNAFTA,a.s., a preberajúcou stranou, ktorou je TRANSPETROL, a.s.

Technologické zariadenie MSR sa skladá z nasledovných hlavných blokov:

Blok filtrov na vstupných potrubiach určený na ochranu zariadení MSR pred pevnými mechanickými prímesami, Blok meracích tratí určený na meranie objemového prietoku, tlaku a teploty prečerpávanej ropy, Blok merania kvality s automatickým aj ručným odberom, Kontrolno-meracia trať s objemovým prietokomerom, Stacionárny Compact Prover Smith Meter 2-ho rádu, Technologické prepoje MSR a Meranie a regulácia a SRTP.

 

Detail

  • Druh stavby: Technologické projekty
  • Miesto: Budkovce
  • Investor: MULTI - JOBS s.r.o.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia