Nádrže na ropu Bučany - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2009

Nádrže na ropu Bučany

Detail referencie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nádrže na ropu Bučany

Dokončené: 2009

Pri existujúcom areáli prečerpávacej stanice ropy PS 5 PSJ Hydrotranzit vybudovala dve nádrže na ropu o celkovom objeme 150 000 m3. Skladovacie nádrže sú oceľové, nadzemné stojaté s plávajúcou strechou umiestnené v nadzemnej oceľovej havarijnej vani.

Súčasťou stavby bolo vybudovanie súvisiacich technologických zariadení (potrubné rozvody, čerpacia stanica), stavebných objektov, objektov vodného i odpadového hospodárstva a pomocných prevádzok (stabilné hasiace zariadenie, čerpacia a zmiešavacia stanica požiarnych vôd, elektrorozvody, SRTP, EPS), ktoré boli technologicky napojené na existujúci areál PS 5 Bučany.

Detail

  • Druh stavby: Technologické projekty
  • Miesto: Bučany, SK
  • Investor: Transpetrol a.s.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia