Nádrže na ropu Budkovce - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2013

Nádrže na ropu Budkovce

Detail referencie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Nádrže na ropu Budkovce

Dokončené: 2013

Na miestach starých jednoplášťových nádrží PSJ Hydrotranzit postupne zrealizovala výstavbu šiestich nádrží s celkovou kapacitou 300.000 m3. V areáli PS1 Budkovce tak vyrástli moderné nadzemné nádrže s plávajúcou strechou, ktoré stoja v oceľovej havarijnej vani. V rámci výstavby bola postupne vykonaná demontáž jestvujúcich zariadení a montáž zariadení nových (potrubné rozvody, vstupno-výstupná stanica, čerpacia stanica ropy, nádrž požiarnej vody).

Vybudované boli ďalšie objekty vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a pomocných prevádzok (stabilné a hasiace zariadenie, čerpacia a zmiešavacia stanica požiarnych vôd, elektrorozvody, MaR , SRTP, EPS ). Výstavbou nádrží sa zvýšila bezpečnosť skladovania ropy vzhľadom na ochranu životného prostredia, zvýšila sa bezpečnosť prevádzky a zvýšil sa taktiež celkový objem skladovanej ropy v PS1.

Detail

  • Druh stavby: Technologické projekty
  • Miesto: Budkovce, SK
  • Investor: Transpetrol a.s.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia