Prekládka VTL plynovodu cez Ipeľ - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2009

Prekládka VTL plynovodu cez Ipeľ

Detail referencie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Prekládka VTL plynovodu cez Ipeľ

Dokončené: 2009

Účelom stavby bolo vybudovanie nových podzemných križovaní I. a II. línie tranzitného plynovodu DN1200 PN75 cez rieku Ipeľ a demontáž existujúcich nadzemných prechodov, vrátane nosných oceľových konštrukcii a betónových blokov.

Podzemné križovanie TP I. bolo vytvorené vložením zvarenej zhybky pomocou rúroukladačov do výkopu v koryte rieky a jej napojením na existujúce podzemné potrubie a križovanie TP II. bolo vykonané napojením podzemných potrubí na rezervnú zhybku. Spolu s plynovými potrubiami bola vykonaná aj prekládka metalického kábla a úpravy KAO.

Detail

  • Druh stavby: Energetické projekty, Líniové projekty
  • Miesto: Bolkovce, SK
  • Investor: SPP a.s.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia