Rekonštrukcia clonových meracích tratí - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2012

Rekonštrukcia clonových meracích tratí

Detail referencie
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rekonštrukcia clonových meracích tratí

Dokončené: 2012

PSJ Hydrotranzit zrealizovala výmenu štyroch nadzemných clonových meracích tratí DN300 PN63 na plyn, vrátane podzemného zberného kolektora DN500 umiestnených v areáli VPS pri obci Plavecký Peter. Súčasne s technologickými rozvodmi boli zrealizované spevnené plochy pod meracími traťami, nové elektrorozvody a úprava riadiaceho systému VPS aj na dispečingu v Nitre.

V meracích tratiach boli osadené nové ultrazvukové a turbínové plynomery s kalibrovanými potrubiami, regulačné a poistné ventily, uzatváracie armatúry, čím sa dosiahlo zvýšenie presnosti merania prepravovaného množstva plynu a jeho regulácia. Projektovaná prepravná kapacita jednej meracej trate sa zvýšila na 230.000 Nm3/hod.

Detail

 • Druh stavby: Technologické projekty, Energetické projekty
 • Miesto: Plavecký Peter, SK
 • Investor: SPP, a.s.
 • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia