Rekonštrukcia horných a dolných vrát plavebnej komory - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončenie: 2015 Dokončené: 2015

Rekonštrukcia horných a dolných vrát plavebnej komory

Detail referencie
  •  
  •  
  •  
  •  

Rekonštrukcia horných a dolných vrát plavebnej komory

Dokončenie: 2015 Dokončené: 2015

Technologické konštrukcie Vodného diela Gabčíkovo vyžadujú pravidelnú údržbu a výmenu. Popri bezproblémovej prevádzke vodnej elektrárne, je potrebné zabezpečiť aj spoľahlivú a nepretržitú prevádzku plavebných komôr tak, aby nebola narušená lodná doprava na Dunaji.

Počas revízie a rekonštrukcie horných a dolných vrát a ostatného vybavenia pravej plavebnej komory PSJ Hydrotranzit vykonala tieto činnosti: opravy zvarov a zistených porúch, výmeny oceľových konštrukcií, rekonštrukcie armatúr muriva, rekonštrukcie ložísk, výrobu svorníkov na ložiská, výmeny tesnení, rekonštrukcie rozmrazovacích systémov, výmeny oceľových konštrukcií, výmeny elektrokáblov a mazacích systémov, opravy pevných dorazov a dosadacích prahov, nové nátery, pohybové a komplexné skúšky.

Detail

  • Druh stavby: Technologické projekty
  • Miesto: Gabčíkovo
  • Investor: Vodohospodárska výstavba š.p.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia