Výmena GU Lipový vŕšok - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2008

Výmena GU Lipový vŕšok

Detail referencie
  •  
  •  
  •  

Výmena GU Lipový vŕšok

Dokončené: 2008

Pri obci Plavecký Štvrtok bola vykonaná kompletná výmena zemného trasového uzáveru DN500. Po uzatvorení priľahlých vysokotlakých plynovodov SPP a.s. a Nafta a.s. štopľovacími tvarovkami TDW bola zrealizovaná demontáž a montáž potrubí a armatúr DN500 a DN300, káblová prípojka, stavebné práce, oplotenie, bleskozvod a uzemnenie

Detail

  • Druh stavby:
  • Miesto: Plavecký Štvrtok, SK
  • Investor: Nafta a.s.
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia