Výučbové centrum VŠVU - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Dokončené: 2012

Výučbové centrum VŠVU

Detail referencie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Výučbové centrum VŠVU

Dokončené: 2012

Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie je edukačné a vedeckovýskumné pracovisko Vysokej školy výtvarných umení. Objekt sa nachádza v pamiatkovej rezervácii Kremnica. Je v priamom kontakte s fortifikačným systémom kostola sv. Kataríny a tvorí jeho dvorovú zadnú časť.

Objekt je zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok, má pôdorysný tvar obdĺžnika a je čiastočne podpivničený. Jeho dispozičné a hmotovo – priestorové riešenie ho predurčilo k flexibilnému využitiu aj bez výrazného zásahu do nosných konštrukcií. Stavebnými úpravami sa v plnej miere zachoval pôvodný vonkajší vzhľad. Nové prvky a konštrukcie kopírujú historické tvaroslovie s lepšími stavebno-technickými parametrami.

Detail

  • Druh stavby: Pozemné projekty
  • Miesto: Kremnica, SK
  • Investor: Vysoká škola výtvarných umení
  • Stav: Dokončené
Nasledujúca referencia