Registrácia do subdodávateľského systému - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Registrácia do subdodávateľského systému

Vážený obchodný partner, presné a úplné vyplnenie tohto formulára nám pomôže pri výbere vhodných partnerov pre realizáciu projektov. Okrem povinných údajov vyberte v časti činnosti spoločnosti činnosť, na ktorej máte záujem s nami spolupracovať. Ďakujeme.