Aktivity a služby - PSJ Hydrotranzit

Názov spoločnosti PSJ Hydrotranzit, a. s.
Sídlo: Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 2 4828 8101
Email: info@psj.sk

Navigačné údaje:
Google maps
Waze
GPS: 48.129734, 17.185795
          48˚7′47,04 ″ 17˚11′8,862 ″

Poštová adresa:
P.O.Box 2, 820 14 Bratislava Slovenská republika

Obch. register: OS Bratislava I. oddiel Sa, vložka číslo 2936/B
IČO: 35833106
DIČ: 2020247757
DIČ DPH: SK2020247757

Technologické a energetické projekty

PSJ Hydrotranzit, a. s., buduje nádrže na ropu, ropné terminály, plynovody, potrubné vedenia na ropu, plyn, ropné produkty a na ďalšie chemikálie. Realizovala výstavbu podzemných zásobníkov plynu vrátane kompresorov SOLAR.

Do portfólia PSJ Hydrotranzit, a. s., patrí aj inštalácia tandemových turbosústrojenstiev (Rolls Royce) v kompresorovej stanici na Slovensku. Medzi úspešné technologické projekty patria tiež regulačné a meracie stanice a množstvo ďalších technologických projektov z oblasti petrochémie a energetiky.
PSJ Hydrotranzit, a. s., bol vybudovaný na základoch skúseností personálu spoločnosti Hydrostav, ktorá má bohaté poznatky s výstavbou potrubných ropných a plynových vedení, s energetickými dielami (jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice, Mochovce, vodné dielo Gabčíkovo) a realizovala tranzitnú plynovodnú sústavu (eustream) na území SR a bývalého Československa, výstavbu kompresorových staníc plynu aj výstavbu plynovodných sietí v Nemecku.

Pozemné a inžinierske projekty

Bohaté odborné skúsenosti pracovníkov PSJ Hydrotranzit, a. s., umožnili rozšíriť zameranie spoločnosti okrem technologických oblastí aj o oblasť pozemných a inžinierskych stavieb.

Portfólio úspešných projektov tvoria nákupné centrá Lidl, rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, medzi ktorými najvýznamnejšie miesto patrí polyfunkčnému exkluzívnemu projektu City Gate v centre Bratislavy, rekonštrukcie a výstavby hotelov Borovica na Štrbskom plese, Yasmin v Košiciach a Jánošík v Liptovskom Mikuláši, aquaparky v Senci a v Kováčovej, logistické centrá pre spoločnosti Lidl, Technogym a Investfinanzierung, administratívne budovy pre mnohé spoločnosti, diaľničné komunikácie (D1) aj komunikácie a inžinierske siete v logistických centrách, malá vodná elektráreň v Strážskom a takisto rôzne bytové domy.

Ostatné aktivity a služby

Služby z oblasti geodézie a kartografie

Poskytujeme geodetické a kartografické práce v oblasti investičnej výstavby aj všetky práce v katastri nehnuteľností.

Zabezpečujeme vypracovanie znaleckých posudkov v odboroch geodézia a kartografia. Poskytujeme komplexný geodetický servis v zmysle platnej legislatívy od zabezpečenia podkladov, predrealizačných zameraní, vytyčovacích prác, činnosti geodeta projektanta, investora, dodávateľa stavby, kontrolných činností, spracovania dokumentácií skutočného vyhotovenia stavieb až po zabezpečenie podkladov ku kolaudácii, majetkoprávne usporiadanie a geometrické plány.

stefekp@psj.sk

NDT - nedeštruktívna kontrola

Špecializované stredisko NDT poskytuje nedeštruktívne kontroly zvarových spojov a súčasne kontrolu súvisiacich materiálov a výrobkov. Všetky metódy skúšania poskytujeme v súlade s normami EN a ISO. Prostredníctvom mobilného NDT laboratória vyhodnocujeme výsledky skúšok okamžite priamo na mieste kontroly.
V tejto oblasti naši špecialisti poskytujú aj odborné poradenstvo.

kostanyf@psj.sk

Prenájom strojov a zariadení

Disponujeme širokým parkom stavebných strojov a zariadení vrátane zváracích agregátov, obehových zváracích automatov, dieselových vysokotlakových kompresorov, zváracích pojazdných súprav a rúroukladačov.

nemcekr@psj.sk

Prenájom priestorov

Spoločnosť PSJ Hydrotranzit, a.s., vlastní areál a kompletne zrekonštruovanú administratívnu budovu vo Vlčom hrdle v Bratislave. Voľné priestory (kancelárske priestory, skladové a priemyselné priestory, spevnené plochy a parkovacie miesta) poskytujeme na prenájom.

adamkovicovam@psj.sk

Služobné ubytovanie

Spoločnosť PSJ Hydrotranzit, a. s., disponuje v rámci vlastného areálu vo Vlčom hrdle úplne novou ubytovňou, ktorá je určená pre služobné ubytovanie. Dvojpodlažná budova umiestnená v areáli zabezpečenom ochrannou službou má k dispozícii dvoj a trojlôžkové izby, WC a sprchy sú na oboch poschodiach spoločné.

kollarovaj@psj.sk